GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar nya avtalsvillkor att gälla för dig som är kund hos oss. 

Behandling av personuppgifter
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.